سرور مجازی آمریکا هارد معمولی SATA

VPS USA-plan1 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 1024 مگابایت DDR3 رم
 • 1000 MHZ سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 30 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • آمریکا کشور
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS USA-plan1 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 1024 مگابایت DDR3 رم
 • unlimited سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 30 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • آمریکا کشور
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS USA-plan2 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 2048 مگابایت DDR3 رم
 • 1800 MHZ سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 35 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • آمریکا کشور
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS USA-plan2 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 2048 مگابایت DDR3 رم
 • unlimited سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 35 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • آمریکا کشور
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS USA-plan3 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 4096 مگابایت DDR3 رم
 • 3000 MHZ سی پی یو
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • آمریکا کشور
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS USA-plan3 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 4096 مگابایت DDR3 رم
 • unlimited سی پی یو
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • آمریکا کشور
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS USA-plan4 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6144 مگابایت DDR3 رم
 • 4000 MHZ سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 100 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • آمریکا کشور
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS USA-plan4 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6144 مگابایت DDR3 رم
 • unlimited سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 100 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • آمریکا کشور
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل