جستجوی هوشمند سرویس

در این قسمت شما میتوانید خدمات خود را بر حسب نیاز خود جست و جو کنید و خرید خود را تکمیل کنید.

پکیج های مورد نظر شما
vps وارز پلان 1
109,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps وارز پلان 2
119,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps وارز پلان 3
139,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 35 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps وارز پلان 4
149,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VPS-SSD وارز پلان1
129,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 25 گیگ SSD هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VPS-SSD وارز پلان2
149,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 25 گیگ SSD هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VPS-SSD وارز پلان3
179,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 35 گیگ SSD هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VPS-SSD وارز پلان4
199,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 50 گیگ SSD هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps ایران هارد بالا پلان 1
99,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps ایران هارد بالا پلان 2
109,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 100 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps ایران هارد بالا پلان 3
129,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 150 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps ایران هارد بالا پلان 4
139,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 200 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS فرانسه پلان 1
119,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS فرانسه پلان 2
149,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS فرانسه پلان 3
189,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 35 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS فرانسه پلان 4
199,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آمریکا پلان 1
119,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آمریکا پلان 2
149,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 30 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آمریکا پلان 3
189,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 70 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آمریکا پلان 4
199,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 100 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آلمان پلان 1
119,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آلمان پلان 2
149,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آلمان پلان 3
189,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 75 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آلمان پلان 3
199,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 100 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS ایران پلان 1
109,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS ایران پلان 2
119,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS ایران پلان 3
179,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 35 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS ایران پلان 4
199,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
هاست دانلود آلمان پلان 1
99,900تومان/سالانه
 • فضا:20 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سیپنل
 • موقعیت:آلمان
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست دانلود آلمان پلان 2
199,900تومان/سالانه
 • فضا:50 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سیپنل
 • موقعیت:آلمان
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست دانلود آلمان پلان 3
299,900تومان/سالانه
 • فضا:100 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سیپنل
 • موقعیت:آلمان
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست دانلود آلمان پلان 4
449,900تومان/سالانه
 • فضا:200 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سیپنل
 • موقعیت:آلمان
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی فرانسه پلان 1
1,099,900تومان/ماهانه
 • 32GB DDR4 RAM Ram
 • 2x2 TB SOFT Disks
 • Intel Xeon E3 1231v3 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • FR Location
 • 1 IP
 • OVH Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی فرانسه پلان 2
1,199,000تومان/ماهانه
 • 64GB DDR3 RAM Ram
 • 2x2 TB SOFT Disks
 • Intel Xeon E5 1630v3 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • FR Location
 • 1 IP
 • OVH Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی فرانسه پلان 3
1,399,000تومان/ماهانه
 • 128GB DDR4 RAM Ram
 • 2x2 TB SOFT Disks
 • Intel Xeon E5 1650v3 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • FR Location
 • 1 IP
 • OVH Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی فرانسه پلان 4
2,129,000تومان/ماهانه
 • 256GB of RAM DDR4 RAM
 • 2x2 TB SOFT Disks
 • Intel Xeon E5 2x E5 2650v3 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • FR Location
 • 1 IP
 • OVH Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی آمریکا پلان 1
999,900تومان/ماهانه
 • 8GB DDR3 RAM Ram
 • 2x2TB HDD
 • X3440 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • USA Location
 • 1 IP
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی آمریکا پلان 2
1,099,900تومان/ماهانه
 • 16GB DDR3 RAM Ram
 • 4x146GB SAS HDD
 • HP 2x5140 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • USA Location
 • 1 IP
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی آمریکا پلان 3
2,599,900تومان/ماهانه
 • 16GB DDR3 RAM Ram
 • 2x3TB + 120GB SSD HDD
 • 2xE5-2660v2 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • USA Location
 • 1 IP
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی آمریکا پلان 4
1,499,900تومان/ماهانه
 • 16GB DDR3 RAM Ram
 • 2x3TB SATA HDD
 • HP 2xL5520 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • USA Location
 • 1 IP
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی آلمان پلان 1
749,900تومان/ماهانه
 • 16GB DDR3 RAM Ram
 • 6Tb SATA HDD
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • German Location
 • 1 IP
 • Hetzner Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی آلمان پلان 2
789,900تومان/ماهانه
 • 32GB DDR3 RAM Ram
 • 6Tb SATA HDD
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • German Location
 • 1 IP
 • Hetzner Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی آلمان پلان 3
799,900تومان/ماهانه
 • 48GB DDR3 RAM Ram
 • 4Tb SATA HDD
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • German Location
 • 1 IP
 • Hetzner Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی آلمان پلان 4
1,199,900تومان/ماهانه
 • 64GB DDR3 RAM Ram
 • 6TB SATA HDD
 • Intel Core i7-3930 CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • Iran Location
 • 1 IP
 • Asiatech Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
vps فرانسه پلان 1
99,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps فرانسه پلان 2
109,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps فرانسه پلان 3
129,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 35 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps فرانسه پلان 4
139,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps آمریکا پلان 1
99,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps آمریکا پلان 2
109,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 30 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps آمریکا پلان 3
129,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 70 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps آمریکا پلان 4
139,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 100 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آمریکا پلان1
119,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آمریکا پلان2
149,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 30 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آمریکا پلان3
189,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 70 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
VDS آمریکا پلان4
199,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 100 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
نمایندگی هاست سیپنل ایران پلان 1
99,900تومان/سالانه
 • فضا:5 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:ایران
 • فایروال و آنتی دیداس:دارد
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
نمایندگی هاست سیپنل ایران پلان 2
149,900تومان/سالانه
 • فضا:10 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:ایران
 • فایروال و آنتی دیداس:دارد
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
نمایندگی هاست سیپنل ایران پلان 3
219,900تومان/سالانه
 • فضا:15 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:ایران
 • فایروال و آنتی دیداس:دارد
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
نمایندگی هاست سیپنل ایران پلان 4
229,900تومان/سالانه
 • فضا:30 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:ایران
 • فایروال و آنتی دیداس:دارد
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
نمایندگی هاست سیپنل آلمان پلان 1
99,900تومان/سالانه
 • فضا:5 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:آلمان
 • فایروال و آنتی دیداس:دارد
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل آلمان پلان 2
149,900تومان/سالانه
 • فضا:10 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:آلمان
 • فایروال و آنتی دیداس:دارد
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل آلمان پلان 3
219,900تومان/سالانه
 • فضا:15 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:آلمان
 • فایروال و آنتی دیداس:دارد
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل آلمان پلان 4
299,900تومان/سالانه
 • فضا:30 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:آلمان
 • فایروال و آنتی دیداس:دارد
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل آلمان پلان 1
29,900تومان/سالانه
 • فضا:500 مگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:آلمان
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل آلمان پلان 2
39,900تومان/سالانه
 • فضا:1024 مگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:آلمان
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل آلمان پلان 3
59,900تومان/سالانه
 • فضا:2048 مگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:آلمان
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل آلمان پلان 4
99,900تومان/سالانه
 • فضا:5 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:آلمان
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل ایران پلان 1
29,900تومان/سالانه
 • فضا:500 مگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:ایران
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل ایران پلان 2
39,900تومان/سالانه
 • فضا:1024 مگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:ایران
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل ایران پلان 3
59,900تومان/سالانه
 • فضا:2048 مگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:ایران
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
هاست سیپنل ایران پلان 4
99,900تومان/سالانه
 • فضا:5 گیگابایت
 • ترافیک:نامحدود
 • پورت :1گیگ
 • کنترل پنل:سی پنل
 • موقعیت:ایران
 • تمامی امکانات:نامحدود
 • ssl رایگان:دارد
 • آپتایم:99.9%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی ایران پلان 1
699,900تومان/ماهانه
 • 8GB DDR3 RAM Ram
 • 500G SATA HDD
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • Iran Location
 • 1 IP
 • Asiatech Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی ایران پلان 2
799,900تومان/ماهانه
 • 16GB DDR3 RAM Ram
 • 1Tb SATA HDD
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • Iran Location
 • 1 IP
 • Asiatech Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی ایران پلان 3
899,900تومان/ماهانه
 • 32GB DDR3 RAM Ram
 • 2Tb SATA HDD
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • Iran Location
 • 1 IP
 • Asiatech Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
سرور اختصاصی ایران پلان 4
999,900تومان/ماهانه
 • 64GB DDR3 RAM Ram
 • 2TB SATA HDD
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • Iran Location
 • 1 IP
 • Asiatech Datacenter
 • Uptime 99.99%
خرید و تحویل فوری
vps آلمان پلان 1
99,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps آلمان پلان 2
109,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps آلمان پلان 3
129,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 75 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps آلمان پلان 4
139,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 100 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps ایران پلان 1
89,900تومان/ماهانه
 • رم 1 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1000 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps ایران پلان 2
99,900تومان/ماهانه
 • رم 2 گیگ
 • 25 گیگ هارد
 • 1800 مگاهرتز CPU
 • 1 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps ایران پلان 3
119,900تومان/ماهانه
 • رم 4 گیگ
 • 35 گیگ هارد
 • 3000 مگاهرتز CPU
 • 2 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
vps ایران پلان 4
129,900تومان/ماهانه
 • رم 6 گیگ
 • 50 گیگ هارد
 • 4000 مگاهرتز CPU
 • 3 هسته CPU
 • ترافیک نامحدود
 • پورت 1 گیگ
 • آپتایم 100%
خرید و تحویل فوری
انتقال رایگان سایت
انتقال رایگان سایت

انتقال رایگان سایت شما از هر شرکت هاستینگ به ما.

پشتیبانی آنلاین
پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی ما به صورت شبانه روزی آماده خدمت به مشتریان میباشد.

گارانتی بازگشت وجه
گارانتی بازگشت وجه

گارانتی بازگشت وجه به هر دلیل به مدت 7 روز.

بکاپ گیری 24/7
بکاپ گیری 24/7

بک آپ گیری مداوم به صورت منظم به صورت روزانه ، ماهانه

پشتیبانی واتس آپ:09058039923

درباره بربید سرور

برخی از خدمات ما شامل سرور مجازی VPS, سرور اختصاصی و هاستینگ میباشد. با خرید سرور مجازی ارزان ( vps ارزان )همچنین سرور اختصاصی و سرور میزبانی وب از معتبرترین دیتاسنتر های جهان از جمله سرور آمریکا سرور آلمان سرور ایران سرور فرانسه دارای آپتایم 100% میزبان شما می باشیم.سریعترین پشتیبانی,ارزان ترین قیمت و بالاترین کیفیت خدمات را با ما تجربه نمایید.ما در تمامی ساعات حتی ایام تعطیل با شما هستیم.

خرید سرور مجازی

خرید VPS

خرید هاست ارزان

سرور مجازی ارزان

خرید سرویس اختصاصی

خرید سرویس اختصاصی ارزان

خرید VPS ارزان

wpChatIcon