درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید.

پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .zip, .rar, .txt

نصب مجدد سیستم عامل فعلی انجام شود؟لازم به ذکر است نصب مجدد رایگان میباشد و با نصب مجدد تمامی اطلاعات روی سرور حذف میشود.

سیستم عامل سرور جدید را در این فیلد وارد کنید

آیا هزینه تغییر سیستم عامل را پرداخت کرده اید؟جهت تعویض به سیستم عامل دیگر طبق قوانین 9900 تومان دریافت میشود جهت پرداخت هزینه فوق از قسمت مالی مبلغ 9900 تومان افزایش وجه دهید پرداخت نمایید.

لغو