سرور مجازی فرانسه هارد معمولی SATA

VPS France-plan1 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 1024mb/DDR4 رم
 • 1000MHZ سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 30 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • OVH دیتاسنتر
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS France-plan1 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 1024mb/DDR4 رم
 • unlimited سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 30 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • OVH دیتاسنتر
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS France-plan2 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 2048mb/DDR4 رم
 • 1800MHZ سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 35 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • OVH دیتاسنتر
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS France-plan2 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 2048mb/DDR4 رم
 • unlimited سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 35 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • OVH دیتاسنتر
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS France-plan3 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 4096mb/DDR4 رم
 • 3000MHZ سی پی یو
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • OVH دیتاسنتر
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS France-plan3 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 4096mb/DDR4 رم
 • unlimited سی پی یو
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • OVH دیتاسنتر
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS France-plan4 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6144mb/DDR4 رم
 • 4000MHZ سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 100 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • OVH دیتاسنتر
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS France-plan4 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6144mb/DDR4 رم
 • unlimited سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 100 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • فرانسه کشور
 • OVH دیتاسنتر
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل