سرور مجازی ایران مخصوص تانل

VDS Iran tunnel-plan1 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6 G رم
 • unlimited سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SSD
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 20 مگابیت اختصاصی پهنای باند
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS Iran tunnel-plan2 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6 G رم
 • unlimited سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SSD
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 30 مگابیت اختصاصی پهنای باند
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS Iran tunnel-plan3 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6 G رم
 • unlimited سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SSD
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 50 مگابیت اختصاصی پهنای باند
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS Iran tunnel-plan4 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6 G رم
 • unlimited سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SSD
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 60 مگابیت اختصاصی پهنای باند
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل