سرور مجازی ایران هارد معمولی SATA

VPS Iran-plan1 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 1024 مگابایت رم
 • 1000 MHZ سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 25 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS Iran-plan1 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 1024 مگابایت رم
 • unlimited سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 25 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS Iran-plan2 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 2048 مگابایت رم
 • 1800 MHZ سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 25 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS Iran-plan2 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 2048 مگابایت رم
 • unlimited سی پی یو
 • 1 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 25 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS Iran-plan3 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 4096 مگابایت رم
 • 3000 MHZ سی پی یو
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 35 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS Iran-plan3 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 4096 مگابایت رم
 • unlimited سی پی یو
 • 2 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 35 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VPS Iran-plan4 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6 G رم
 • 4000 MHZ سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
VDS Iran-plan4 auto

تحویل فوری بعد از پرداخت

 • 6 G رم
 • unlimited سی پی یو
 • 3 هسته تعداد هسته سی پی یو
 • 50 گیگ هارد SATA
 • 1 عدد IP اختصاصی
 • ایران کشور
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل